wynagrodzenie

O jakich kwotach mówimy w przypadku minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku. Jakie zasady obowiązują przy minimalnym wynagrodzeniu?Kiedy pracujemy w pełnym wymiarze pracy, nasz pracodawca nie może zapłacić nam mniej, niż wynosi minimalne wynagrodzenie, które ustalone jest z góry. Jest to dolna granica, która przewidziana jest przez prawo. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłasza premier. Ile wynosi? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/ile-wynosi-minimalne-wynagrodzenie-w-2020-roku/

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie?

Minimalne wynagrodzenie netto w obecnym roku wynosi 1877 zł. Przy obliczaniu wynagrodzenia pracownik uwzględni również składki i inne świadczenia. Chodzi tutaj o: 

 • wynagrodzenie zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,
 • dodatki za staż pracy oraz inne dodatki za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,
 • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
 • dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • wynagrodzenie dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, lecz niewynikające z zakresu czynności,
 • wynagrodzenie za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, na przykład dyżury czy pełnienie pogotowia domowego.

Czego nie uwzględnia się przy wyliczaniu wynagrodzenia minimalnego? 

Przy wyliczaniu minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

 • nagroda jubileuszowa,
 • odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • należności z tytułu podróży służbowej, w tym diety,
 • dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 • dodatek za staż pracy.

Należy jednak pamiętać o tym, że właściciel firmy, który posiada siedzibę w państwie znajdującym się poza Unią Europejską, ma obowiązek zapewnić cudzoziemcowi, który został oddelegowany czasowo do pracy w Polsce wynagrodzenie w wysokości max 30% od wynagrodzenia w danym województwie.

Zobacz też: http://cinnabon.pl/tarcza-5-0-postojowe-i-dodatkowe-swiadczenia/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here