Osobom starszym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przysługuje pomoc. Warto postarać się o finansowe wsparcie, gdy trudno związać koniec z końcem.

Zasiłek pielęgnacyjny

Pieniądze te wypłaca gmina. Wniosek o otrzymanie świadczenia składamy do MOPSu. Zasiłek ten przysługuje osobom niepełnosprawnym i starszym, które nie radzą sobie w codziennym życiu, oraz osobom, które ukończyły 75 lat. Wysokość świadczenia to 153 złote miesięcznie. Przy jego przyznawaniu nie obowiązują żadne kryteria dochodowe. Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostanie osoba, która korzysta już z dodatku pielęgnacyjnego lub znajduje się pod całodobową opieką.

Dodatek pielęgnacyjny

ZUS przyznaje je osobom, które: mają prawo do emerytury lub renty, ukończyły 75 lat, są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnego życia. Po złożeniu wniosku ZUS orzeka o przyznaniu świadczenia. Nie dotyczy to osób po 75 roku życia, gdyż one otrzymują dodatek z urzędu.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom, które dostają rentę socjalną albo pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Należy zadbać o to, aby oba świadczenia nie były wypłacane jednocześnie. MOPS i ZUS mogą wtedy zażądać zwrotu pieniędzy.

Dofinansowania

Seniorzy, którzy maja kłopoty zdrowotne, mogą liczyć na dofinansowanie lub całkowitą refundację akcesoriów ułatwiających codziennie życie np. aparaty słuchowe lub pieluchy. Aby NFZ dofinansował przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potrzebne jest zlecenie od lekarza i potwierdzenie go w NFZ.

gpmapa.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here