transport drogowy

Transport drogowy obok kolejowego, morskiego oraz lotniczego należy do najbardziej znanych rodzajów transportu. Ma on zastosowanie w przewozie ludzi, towarów oraz rzeczy. Pełni szczególnie ważną rolę zarówno w tranzycie, jak i w transporcie krajowym.

Czym jest transport drogowy?

Transport drogowy to przemieszczanie się ładunków lub ludzi drogami lądowymi przy użyciu pojazdów kołowych. Posiada bardzo duże znaczenie w przewozie towarów, ponad 80% ładunków w Polsce dostarcza się przy użyciu transportu drogowego.

Firmy w transporcie drogowym

Na rynku funkcjonuje wiele firm świadczących usługi związane z transportem drogowym, a zalicza się do nich m.in. Fracht.pl, który zajmuje się przewozem różnego rodzaju towarów, np. kontenerów, ładunków chłodniczych oraz towarów niebezpiecznych (ADR).

Ze względu na wzrost znaczenia nowoczesnych technologii firmy specjalizujące się w transporcie drogowym oferują klientom coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. Klienci firm przeważnie mogą śledzić trasę pojazdu, który przewozi ich towar i dowiedzą się, kiedy zostanie on dostarczony. Dodatkowo część firm transportowych, oprócz komputerów, zapewnia swoim kierowcom skanery, dzięki którym mogą oni przesyłać skany potwierdzające dostawę zaraz po rozładunku.

Jakie są rodzaje transportu drogowego?

Transport drogowy możemy podzielić według wielu kategorii. Pierwszą z nich jest kryterium zarobkowe. Wyróżnia się transport niezarobkowy oraz zarobkowy, w któym specjalizują się firmy transportowe.

Drugie kryterium obejmuje zasięg terytorialny transportu drogowego. Wyróżniamy transport krajowy oraz międzynarodowy. Jak łatwo zauważyć, w przypadku transportu krajowego, przejazd towarów bądź ludzi ma miejsce na terenie Polski. Z kolei transport międzynarodowy cechuje się tym, że początek lub koniec trasy przejazdu ma miejsce poza granicami naszego kraju.

Transport drogowy klasyfikuje się też na inne sposoby. W ramach tej gałęzi transportu przewożeni są ludzie lub rzeczy (towary). Środki transportu do przewozu ludzi dzielimy na indywidualne (np. samochody osobowe, rowery) oraz zbiorowe (np. autokary i autobusy).

Z kolei środki do przewożenia towarów to m.in. samochody ciężarowe czy ciągniki siodłowe. Istnieją też pojazdy, które są przeznaczone zarówno do transportu ładunków, jak i ludzi. Zaliczają się do nich samochody dostawcze.

Podział infrastruktury transportu drogowego

W ramach transportu drogowego wyróżnia się dwa typy infrastruktury: liniową i punktową. Infrastrukturę liniową tworzą drogi, które dzielimy na gruntowe oraz twarde, a także na publiczne i niepubliczne. Z kolei na infrastrukturę punktową składają się:

  • węzły drogowe;
  • stacje benzynowe;
  • myjnie samochodowe;
  • stacje kontroli pojazdów;
  • parkingi;
  • przystanki.

Infrastruktura punktowa to po prostu wszystkie elementy, które zapewniają odpowiednie zaplecze dla środków transportu drogowego. Te elementy sprawiają, że transport drogowy odbywa się w bezpieczny oraz wygodny sposób.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here