Co wchodzi w zakres szkolenia bhp

Szkolenia BHP są świetnym narzędziem służącym zwiększaniu świadomości pracowników na zagadnienia związane z bezpieczeństwem, uaktualnianiu zdobytej wiedzy i poprawie stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Niestety przez wielu pracodawców konieczność ich organizowana jest niewłaściwie interpretowana jako przykry obowiązek, co wynika głównie z nieznajomości ich przebiegu. Co więc wchodzi w skład szkolenia BHP? Jakie korzyści przynoszą Twojej firmie?

Szkolenia BHP – wstępne i okresowe

Warto mieć na uwadze znaczące różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami szkoleń. Szkolenia wstępne przeprowadzane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Składają się z dwóch części – instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Ten pierwszy może być prowadzony przez pracownika służby BHP lub pracodawcy mającego odpowiednie uprawnienia i jego celem jest zapoznanie nowo zatrudnianego z przepisami BHP, regulaminami panującymi w zakładzie pracy i organizacją pracy. Druga część, czyli instruktaż stanowiskowy musi być przeprowadzony przez pracodawcę, kierownika, majstra lub brygadzistę bezpośrednio na stanowisku pracy, do której zostaje przyjęty nowy pracownik. Jego celem jest wykazanie w praktyce zagrożeń podczas wykonywania powierzonych zadań, sposobów ich redukcji, dostępnych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Podczas tego instruktażu pokazuje się również pracownikowi najważniejsze miejsca jak np. punkt zbiórki w razie ewakuacji, umiejscowienie apteczek, sprzętu ppoż. itp. Celem tego szkolenia jest przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy.

Po pewnym czasie od podjęcia pracy konieczne jest odświeżenie zdobytej wiedzy, jak i jej aktualizacja. W tym właśnie celu organizowane są szkolenia okresowe – co 1,3,5 lub nawet 6 lat. Czas ich trwania również zależy od zajmowanego stanowiska, jednak przeprowadza się je w formie szkolenia stacjonarnego, on-line lub samokształcenia kierowanego. W zakres takiego szkolenia bardzo wchodzą kwestie związane z aktualnymi przepisami BHP, pierwszą pomocą, wykorzystaniem sprzętu ppoż. Omawiane są również zagadnienia pod względem praktycznym dotyczące konkretnego zakładu pracy i zagrożeń dostrzeganych przez pracowników i sposobów na ich redukowanie. Częstym elementem szkoleń okresowych są filmy instruktażowe, a także pokazy praktyczne, a zwieńczeniem całego szkolenia jest egzamin potwierdzający przyswojenie materiału.

Szkolenia BHP – klucz do bezpieczeństwa w firmie

Nie bez powodu regularnie przeprowadzane szkolenia BHP są obowiązkiem ustawowym. Pomagają bowiem one w przyswojeniu sobie przez pracowników wiedzy na temat skutecznych metod niwelowania ryzyka podczas wykonywania pracy. Z czasem mamy skłonność do zapominania o pewnych zasadach i metodach postępowania, dlatego właśnie regularne szkolenia są świetną inwestycją poprawiającą bezpieczeństwo, a co za tym idzie również dobrostan i motywację pracowników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here