Firmy mają bardzo wiele sposobów na pozyskanie kapitału. Żadna firma nie może bez niego funkcjonować, im ma go więcej tym lepiej. Warto zauważyć, że emisja akcji wpływa na zwiększenie kapitału własnego. Pod tym względem jest narzędziem doskonałym, pozwala na pozyskanie kapitału odpowowiadającego wartości księgowej spółki i to bez zobowiązań. Jednak nie ma nic za darmo stanie się spółką akcyjną prowadzi do zmiany struktury właścicielskiej. Bowiem w zamian za akcje inwestorzy stają się właścicielami firmy. Mają prawo głosu na walnym zgrodadzeniu akcjonariuszy, taka organizacja nie zmienia jednak swobody zarządu. I miejscem spotkania się spółek i inwestorów jest właśnie giełda. Giełda jest sowjego rodzaju platformą do wymiany kapitału między inwestorami. Giełda jest podmiotem określającym zasady obrotu wszystkimi instrumentami jakimi się na niej obraca. Giełda jest też olbrzymim centrum informacji, które przepływają pomiędzy instytucjami i inwestorami i tak ciągle. Informacje te są potrzebne do podejmowania słusznych decyzji inwestycyjnych i skutecznego zarządzania swoimi inwestycjami. Jak wiadomo nie jest to wcale takie łatwe, proces inwestycyjny jest skomplikowany. Niestety mimo wydawania komunikatów giełdowych powstaje asymetria informacji jedni wiedzą więcej inni mniej. Nietrudno się domyślić, że grube ryby więdzą więcej a płotki mniej. Z tego względu szanse są tu nierówne. Podsumowując giełda jest podmiotem zorganizowanym, którego celem jest obrót papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi oraz zapewnienie przepływu informacji od firm do inwestorów i odwrotnie.

advans.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here