Rozwój turystyki w istotny sposób wpływa na rozwój światowej gospodarki. Ruch turystyczny to spore dochody, a jednocześnie – silny wpływ na przyrodę. Z tego też względu coraz więcej mówi się o koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki, która miałaby się stać alternatywą dla turystyki masowej. Na czym polega turystyka zrównoważona i jakie są główne założenia takiej koncepcji?

Turystyka zrównoważona: najpopularniejsze definicje
W ostatnich latach pojawiło się kilka definicji turystyki zrównoważonej. Jedna z nich zakłada, iż turystyka zrównoważona to taka turystyka, która nie przynosi negatywnych skutków przyrodniczych i społecznych. To przeciwieństwo turystyki masowej, która może wpływać i na charakter przyrodniczy danego miejsca, i na życie lokalnych społeczności. Koncepcja turystyki zrównoważonej stara się zatem pogodzić ze sobą tak ważne kwestie, jak rozwój ruchu turystycznego z podtrzymaniem ekologicznej i społecznej integralności odwiedzanych przez turystów terenów.

Jakie są podstawowe założenia turystki zrównoważonej?
Podstawowe założenia turystyki zrównoważonej wiążą się z przyrodą, a dokładniej – z ograniczeniem ingerencji w środowisko przyrodnicze. Ważną zasadą jest tu również poszanowanie odmienności kulturowej lokalnych społeczności oraz maksymalizacja udziału miejscowej społeczności w usługach turystycznych.

Turystyka zrównoważona to koncepcja, która ma połączyć ze sobą rozwijający się ruch turystyczny z ochroną wartości przyrodniczych i społecznych odwiedzanych regionów. Dzięki temu rozwój turystyki staje się szansą, a nie zagrożeniem dla poszczególnych obszarów, zwiększa się też szansa na zachowanie ich unikalnego charakteru.

pomaranczowe.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here