Niska zdolność kredytowa oznacza problemy z wzięciem kredytu. Jest to dla banku najważniejszy element przy decyzji czy udzielić komuś kredytu czy też nie. Zdolność kredytowa jest to zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu w określonym terminie i w określonych ratach. Zdolność kredytowa nie jest czynnikiem stałym i niezmiennym, dlatego przed ubieganiem się o kredyt warto zadbać o to, żeby była ona jak najlepsza. Swoją zdolność kredytową można polepszyć poprzez:
1. Spłaty innych kredytów, którymi potencjalny kredytobiorca jest obciążony – im więcej spłaca się kredytów tym gorsza zdolność kredytowa, ponieważ z każdym zaciągniętym kredytem według banku maleje prawdopodobieństwo spłaty kolejnych.
2. Stabilność zatrudnienia – osoby ze stałą pracą, czyli umową na czas nieokreślony mają większe szanse na kredyt niż osoby zatrudnione na umowę zlecenie czy dzieło.
3. Wysokość miesięcznych dochodów – wiadomo im większe udokumentowane miesięczne zarobki tym większa zdolność kredytowa. Wysokość dochodów to jeden z najistotniejszych czynników przy ocenianiu zdolności kredytowej, dlatego przed ubieganiem się o kredyt warto zadbać, aby były one jak największe.
4. Zlikwidowanie debetu na koncie i karty debetowej.
5. Współkredytobiorca – poszukanie drugiej osoby do kredytu to kolejna rzecz zwiększająca zdolność kredytową, oczywiście pod warunkiem, że osoba ta nie posiada żadnych długów ani kredytów wybierając nierozważnie można odnieść odwrotny efekt, czyli jeszcze pogorszyć zdolność kredytową.
6. Dłuższy okres kredytowania – im dłuższy okres kredytowania tym mniejsze raty, a im mniejsze raty tym większa zdolność kredytowa.
7. Wkład własny – im większy wkład własny tym bank przychylniej patrzy na udzielenie kredytu. Łatwo dawać taką radę, jednak trudno zgromadzić takie środki.
8. Historia kredytowa – jeśli ktoś wcześniej miał już jakieś zobowiązania finansowe, zawsze spłacał je w terminie i nie było wobec niego żadnych zastrzeżeń jest to ogromny plus dla osoby ubiegającej się o kredyt, bank będzie miał podstawy do zaufania takiej osobie. Może to też zadziałać w drugą stronę jak ktoś spóźniał się ze spłatą i dostawał ciągle upomnienia, działa to na jego niekorzyść. Można być pewnym, że każdy bank dokładnie prześledzi historię kredytową potencjalnego kredytobiorcy.
9. Dokładnie zaplanuj proces spłaty – nawet, jeśli bank udzieli kredytu trzeba mieć plan jego spłaty, nie można iść do banku po kredyt na zasadzie „jakoś to później będzie”.
10. Kredyt konsolidacyjny – ten kredyt łączy wszystkie kredyty w jedną miesięczną ratę. Jest to dobra opcja w przypadku, gdy spłacenie zaciągniętych zobowiązań jest niemożliwe. Dzięki takiemu zabiegowi wydłuży się okres kredytowania, co wpłynie na zmniejszenie miesięcznych rat.
11. Rodzaje rat – wybranie rat stałych zwiększy zdolność kredytową, ponieważ zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie pierwszej raty, a raty stałe są o około 20% tańsze niż raty malejące.
12. Skorzystaj z dodatkowych usług/produktów banku, w którym chcesz zaciągnąć kredyt – mogą to być lokaty, ubezpieczenia itp. – jest to tak zwany cross – selling, czyli sprzedaż produktów dodatkowych.
13. kredyt refinansowy – czyli przeniesienie dotychczasowych kredytów do innego tańszego banku. Wpłynie to na zmniejszenie miesięcznych rat, a to wpłynie na zdolność kredytową.
14. Zapytania o kredyt – nie warto składać zapytań o kredyt do wielu banków, im mniejsza ich liczba tym lepiej.
15. Sprawdź, który kredyt jest najbardziej korzystny – zaciągnięcie kredytu to odpowiedzialna decyzja, która musi być dokładnie przemyślana. Nie można wybrać pierwszego lepszego banku i tam ubiegać się o kredyt, należy dokładnie sprawdzić wiele ofert i wybrać tą najlepszą dla siebie. To również podniesie zdolność kredytową.
16. Negocjuj – po drugiej stronie też siedzi człowiek, z którym należy negocjować nie można zgadzać się na wszystko negocjując można wywalczyć atrakcyjniejsze warunki dla zaciągniętego kredytu.
Wyżej wymienionymi sposobami można podnieść swoją zdolność kredytową, co jest szczególnie ważne dla osób, których zdolność kredytowa jest „na styk”.

goforchange.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here